ДОКУМЕНТАЦІЯ КАБІНЕТУ ІНФОРМАТИКИ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ДО КАБІНЕТУ ІНФОРМАТИКИ НА 2018/2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
І. Загальна документація
1.    Закон України Про освіту
2.    Закон України Про загальну середню освіту
3.    Державний стандарт початкової загальної освіти
4.    Державний стандарт базової і повної середньої освіти
5.    Національна доктрина розвитку освіти
6.    Конвенція про права дитини
7.    Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України
8.    Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України
9.    Закон України Про авторське право і суміжні права

ІІ. Документація кабінету
1.    Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
2.    Положення про кабінет інформатики
3.    Підготовка загальноосвітнього навчального закладу до нового навчального року з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності - Інструктивно-методичні матеріали
4.    Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики-№111-1927
5.    Скасування НАКАЗу № 907 від 29 липня 2011 р. Про затвердження технічних специфікацій навчального комп’ютерного комплексу для кабінету інформатики, навчального комп’ютерного комплексу (мобільного) та інтерактивного комплексу (інтерактивної дошки, мультимедійного проектора) для загальноосвітніх навчальних закладів
6.    Типові переліки навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів (скаовано)
7.    Наказ про скасування типових переліків
8.    Положення  про Реєстр комп'ютерних програм
9.    Правила використання комп'ютерних програм
10.    Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей
11.    Інвентарна книга кабінету інформатики
12.    Матеріальна книга кабінету інформатики
13.    Акт введення в експлуатацію кабінету інформатики
14.    Акт-дозвіл на проведення занять у кабінеті інформатики у поточному році
15.    Рекомендації щодо заземлення кабінету інформатики
16.    Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення
17.    Паспорт кабінету інформатики
18.    Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету інформатики
19.    Паспорт забезпеченості кабінету інформатики
20.    Картотека електронних засобів навчального призначення (ЕЗНП)
21.    Графік роботи кабінету інформатики
22.    Річний план роботи кабінету інформатики - Зразок
23.    Перспективний план роботи кабінету інформатики - Зразок
24.    Схема локальної мережі кабінету інформатики (ЛОМ) - Зразок
25.    Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу
26.    Список учнів з порушенням зору, підготовлений медичним робітником школи - Зразок
27.    Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом інформатики - Зразок
28.    Інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення навчальних занять у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів»
29.    Про Технології дистанційного навчання
30.    Про Обробку персональних даних
31.    Перелік службової інформації, що є власністю держави
32.    Типовий порядок обробки персональних даних
33.    Роз'яснення до Типового порядку обробки персональних даних

ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги
1.    Санітарно-гігієнічні вимоги Державних будівельних норм України ДБН В.2.2-3-97
2.    Державні санітарні правила і норми влаштування ЗНЗ-ДСанПіН 5.5.2.008-01
3.    ДСанПіН 5.5.6.009-98 влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки (скасовано)
4.    Наказ про скасування ДСанПіН 5.5.6.009-98
5.    Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин
6.    ДСанПІН 3.3.2.007-98 роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин
7.    Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів - ДНАОП 0.00-1.21-98
8.    Правила користування електричною енергією
9.    Санітарний паспорт кабінету інформатики - Шаблон
10.    Санітарний паспорт кабінету інформатики - Зразок
11.    Пам’ятка по перевірці дотримання санітарно-гігієнічний вимог у кабінеті інформатики
12.    Гігієнічні вимоги до шкільних меблів

ІV. Техніка безпеки та охорона праці
1.    Положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-04
2.    Положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.00-4.12-05
3.    Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах
4.    Положення про порядок розслідування нещасних випадків у кабінеті (від 07.10.2013)
5.    Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України
6.    Типове положення про спеціальне навчання з питань пожежної безпеки
7.    Положення про розробку інструкцій з охорони праці-ДНАОП 0.00-4.15-98
8.    Інструктивно-методичні матеріали "Основні вимоги до побудови та змісту інструкцій з безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах.."
9.    Посадова інструкція учителя
10.    Посадова інструкція учителя інформатики
11.    Посадова інструкція завідуючого кабінетом інформатики
12.    Посадова інструкція лаборанта
13.    Посадова інструкція-керівника гуртка
14.    Інструкція з охорони праці на робочому місці для вчителя інформатики
15.    Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) інформатики загальноосвітніх навчальних закладів
16.    Правила роботи учнів у кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційнитх технологій
17.    Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті інформатики
18.    Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з ОБЖ для учнів
19.    Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці у кабінеті інформатики
20.    Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці у кабінеті інформатики
21.    Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті інформатики
22.    Журнал реєстрації протипожежного інструктажу у кабінеті інформатики
23.    Типові норми належності вогнегасників
24.    Інструкція користування вогнегасником
25.    Інструкція з охорони праці під час роботи на персональному комп'ютері (персональних електронно-обчислювальних машинах (ПЕОМ) та відеодисплейних терміналах (ВДТ)
26.    Інструкція з електробезпеки у кабінеті інформатики
27.    Інструкції з ПМД при ураженні електрострумом у кабінеті інформатики
28.    Інструкція надання першої медичної допомоги при одержанні травм у кабінеті інформатики
29.    Вміст аптечки першої допомоги у кабінеті інформатики
30.    Журнал обліку використання персональних комп’ютерів у кабінеті інформатики
31.    Журнал реєстрації зупинки машин та організації ремонту персональних комп’ютерів у кабінеті інформатики
32.    Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми
33.    Положення про адміністративно-громадський контроль з охорони праці у навчальному закладі
34.    Журнал обліку проведення адміністративно-громадського контролю у кабінеті інформатики
35.    Посвідчення про перевірку знань з Охорони праці
36.    Матеріали на стенд з охорони праці з розміщенням основних документів у кабінеті інформатики
37.    Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності від 16.06.2014  №  1/9-319
38.    Інструкція з організації та проведення походів, екскурсій та подорожей

V. Навчально-методичне забезпечення кабінету
1.    Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики на 2017/2018 н.р.
3.    Про навчальні плани ЗНЗ та структуру 2017/2018 навчального року
4.    Навчальний календар на 2017/2018 н.р.
5.    Перелік підручників та посібників з інформатики на 2017/2018 н.р. для початкової, середньої та старшої школи
6.    Програми з інформатики та календарне планування
7.    Підручники та посібники з інформатики (посилання на скачування)
8.    Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень
9.    Критерії оцінювання навчальних досягнень з інформатики
10.  Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади
11.  Оформлення кабінету
       а) Державна символіка
       б) Портрети відомих діячів (17 шт.)
       в) ТБ на стенд:
           - надання медичної допомоги
           - порядок дій під час пожежі
           - розташування вогнегасника та аптечки
           - служби екстреного виклику
           - правильна постава під час роботи за комп'ютером
           - вправи для очей та інш.
       г) знаки безпеки
       ґ) матеріал для стендів та таблиць (клавіатура, комбінації клавіш та інш. - 12 шт.)
12.   Типове положення про атестацію педагогічних працівників:
        - лист МОН;
        - положення про атестацію;
        - методичні рекомендації щодо атестації;
        - шаблони документів для атестації вчителя.
13.    
Про обсяг і характер домашніх завдань учнів
14.    Інструкція з ведення класного журналу
15.    Інструкція заповнення класного журналу у 1-4 класах
16.    Методичні рекомендації щодо заповнення  Класного журналу  для 1-4 класів
17.    Щодо обов`язкової ділової документації
18.    Здійснення вчителем навчально-дослідницької роботи
19.    Щодо застосування державної мови у навчальних закладах
20.    Лист МОН Про особливу відповідальність педагогічних та науково-педагогічних працівників
21.    Положення про екстернат

VI. Оплата праці
1.     про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
2.    Про доплати за завідування кабінетами інформатики та ІКТ
3.    Роз'яснення щодо доплати за завідування кабінетом та його обслуговування (консультація юриста)
4.    ;Про затвердження Нормативів наповнюваності груп (Інструкція про розподіл учнів на групи для занять)
5.    Оплата заміни
6.    Оплата праці за викладання кількох навчальних предметів
7.    Визначення розміру надбавки за престижність (20%) - нормативні положення та коментар фахівців профспілки України
8.    Трудові та інші права у сфері освіти
9.     Додаткові матеріали

VII. Позаштатні ситуації
1.    Порядок дій при виникненні пожежі
2.    План евакуації у випадку аварійних ситуацій
3.    Схема Евакуації з кабінету інформатики - Зразок
4.    Порядок надання першої медичної допомоги при одержанні травм у кабінеті інформатики
5.    Як діяти в позаштатних ситуаціях, що виникають при роботі на комп'ютері

VІІІ. Контроль
1.    Акт про відповідність кабінету  інформатики та НККТ вимогам Положення про навчальні кабінети ЗНЗ
2.    Атестаційний лист навчального кабінету інформатики

Назад »